Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μειώνουν το κάπνισμα στους ενήλικες!

Ήταν δύσκολο να εξακριβωθεί η επίδραση των ηλεκτρονικών τσιγάρων στο κάπνισμα των ενηλίκων λόγω του αριθμού των παραγόντων που παίζουν ρόλο και των τάσεων που υπήρχαν πριν την εμφάνιση των ηλεκτρονικών τσιγάρων στη σκηνή. Ωστόσο, ένα πρόσφατο έγγραφο εργασίας διαπιστώνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα “δημιουργούν ένα δρόμο προς τη διακοπή”. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ενσωματώσουν αυτά τα νέα ευρήματα κατά την εξέταση νέων ρυθμίσεων και να αποφύγουν κανονισμούς που θα κλείσουν αυτό το μονοπάτι και θα καταστήσουν πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το συμβατικό κάπνισμα.

Προηγούμενες μελέτες είχαν αναλύσει τα στοιχεία της έρευνας και διαπίστωσαν μια συσχέτιση μεταξύ ηλεκτρονικών τσιγάρων και μείωσης του καπνίσματος. Ορισμένες άλλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές βρήκαν κάποιες ενδείξεις ότι η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου αύξησε την πιθανότητα επιτυχούς διακοπής, αλλά βασίστηκαν σε μικρά δείγματα. Το νέο έγγραφο εργασίας του Henry Saffer και του Michael Grossman του NBER, του Daniel Dench του Πανεπιστημίου της πόλης της Νέας Υόρκης και του Dhaval Dave του Πανεπιστημίου Bentley προσπαθεί να κατανοήσει καλύτερα την αλληλεπίδραση μεταξύ του ηλεκτρονικού τσιγάρου και του καπνίσματος.

Ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς των μελετών που βασίζονται σε δεδομένα ερευνών είναι ότι η ανάλυση δεν είναι σε θέση να καθορίσει το αιτιατό, ενώ η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να συνδέεται με μειωμένο κάπνισμα, αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποτελεί και την αιτία. Οι συγγραφείς προσπαθούν να το διορθώσουν αυτό χρησιμοποιώντας τους καθοριστικούς παράγοντες της ζήτησης ηλεκτρονικών τσιγάρων, όπως οι τιμές των τσιγάρων και των ηλεκτρονικών τσιγάρων ανά περιοχή και μηνιαίο επίπεδο από τα δεδομένα του Nielsen Retail Scanner.

Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αυξάνουν την πιθανότητα μιας προσπάθειας τερματισμού, την πιθανότητα μιας επιτυχούς διακοπής, την πιθανότητα μιας ανεπιτυχούς διακοπής και τον αριθμό των αποτυχημένων διακοπών. Ακόμα και αυτοί που δεν τα κατάφεραν να διακόψουν ή και αυτοί που δεν προσπάθησαν καν, με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου μείωσαν το κάπνισμα.

Οι πολιτικές που καθιστούν ακριβότερη ή δυσκολότερη την πρόσβαση των ενηλίκων στα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα μπορούσαν να μειώσουν αυτά τα πιθανά οφέλη για τους σημερινούς καπνιστές συμβατικών τσιγάρων.

Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι ένας ομοσπονδιακός φόρος κατανάλωσης 10% θα μειώσει τον αριθμό αυτών που σταματούν το κάπνισμα στη χώρα κατά περισσότερο από 250.000 ετησίως.

Είναι αρκετά λογικό, οι ομοσπονδιακοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να αναζητούν περισσότερες μελέτες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και να επιδιώκουν τη χρήση αυτών των δεδομένων και αναλύσεων για τη δημιουργία του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου. Δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει και σε γενικές γραμμές οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μείνει πίσω σε σχέση με άλλες χώρες όταν πρόκειται να αναγνωριστεί το συνεχές του κινδύνου και η δυνατότητα για μείωση της βλάβης που μπορούν να προσφέρουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Από θετικής πλευράς, τον Ιούλιο του 2017, η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων ανακοίνωσε ένα περιεκτικό σχέδιο για τη ρύθμιση του καπνού και της νικοτίνης, το οποίο έδειξε ότι ο οργανισμός γνωρίζει ότι οι μέθοδοι καπνίσματος αντιπροσωπεύουν μια “συνεχή κατάσταση κινδύνου” με τα καύσιμα τσιγάρα να είναι τα πιο επικίνδυνα και επιβλαβή. Η Εθνική Ακαδημία Επιστημών, Μηχανικών και Ιατρικής δημοσίευσε μια έκθεση 600 σελίδων όπου αναλύει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, με ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματά τους ότι “σε μια σειρά μελετών και αποτελεσμάτων, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα φαίνεται να παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο για ένα άτομο από τον καύσιμο καπνό των τσιγάρων”.

Η μεγαλύτερη αυτή επίγνωση δεν έχει μεταφραστεί ακόμα σε πολύ απτή αλλαγή πολιτικής, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένες αρχές υιοθετούν νομοθεσίες οι οποίες δε φαίνεται να αναγνωρίζουν τη διαφορά στον κίνδυνο μεταξύ συμβατικών τσιγάρων και ηλεκτρονικών τσιγάρων. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης θέσπισε μια δημόσια απαγόρευση, δίνοντας στα ηλεκτρονικά τσιγάρα την ίδια μεταχείριση με το συμβατικό κάπνισμα. Το Όρεγκον αύξησε πρόσφατα την ελάχιστη ηλικία των 21 ετών τόσο για τον καπνό όσο και για τα “συστήματα εισπνοής” όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η συρρίκνωση του διαχωρισμού μεταξύ των τσιγάρων και των ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να μειώσει το κίνητρο για την απομάκρυνση από τα καύσιμα τσιγάρα.

Το τμήμα του Υπουργείου Υγείας για τον Έλεγχο Απαγόρευσης του Καπνού στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστά σαφή τη διάκριση ανάμεσα στο άτμισμα και το κάπνισμα. Ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας προχώρησε στο να προτείνει ότι για να για να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των καπνιστών που μετατοπίζονται από τα καύσιμα τσιγάρα, “το άτμισμα θα πρέπει να αποτελέσει μια βολική και ασφαλέστερη επιλογή”.

Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων απαιτούν σίγουρα περαιτέρω μελέτη και οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός εύλογου ρυθμιστικού πλαισίου που να εξισορροπεί τις ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία με ενδεχόμενη μείωση της βλάβης. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να αποτελέσουν ένα μονοπάτι για την παύση και η χρήση τους αυξάνει την πιθανότητα να προσπαθήσουν οι καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα και να το κάνουν με επιτυχία. Οι υπερβολικά επαχθείς φόροι σε αυτά τα προϊόντα ή οι περιοριστικοί κανονισμοί για τους ενήλικες χρήστες θα μπορούσαν να μειώσουν αυτά τα πιθανά οφέλη και τελικά να οδηγήσουν περισσότερους ανθρώπους να καπνίζουν συμβατικά τσιγάρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Πηγή: https://economics21.org/html/e-cigarettes-reduce-adult-smoking-3146.html?utm_content=social-30o9e&utm_medium=social&utm_source=SocialMedia&utm_campaign=SocialPilot